Home EdoWell Odôvodnené zahranie
Odôvodnené zahranie Tlačiť E-mail
Utorok, 01 November 2005 00:00
Výnos 2. Zo stola hráte srdce, East pridáva J. Nevyzerá to na vykladaný záväzok, nastal čas premyslieť si stratégiu. Popremýšlajte, hľadajte najprv vlastné riešenie, len tak to má zmysel.

Máte riešenie? A aké je moje? Zdá sa, že South musí vydať pikové eso, jedno srdce a jedno káro. Tým však problémy nekončia, neslobodno vydať zdvih na pikového jacka a zároveň treba niečo urobiť so stratovými červenými kartami v ruke. Stratové srdce sa iste podarí prebiť, ale čo so stratovým károm? Pokúsiť sa ho tiež prebiť alebo zahodiť na tref? A ako hrať trefy? Teoreticky mozno zahrať k tref k esu a potom trefovú dámu zo stola, ale toto riešenie vyzerá predsa len trochu zbytočne krkolomné v danej situácii. A čo urobiť s týmto károm od súpera? Zobrať alebo prepustiť, prípadne skúsiť zahrať dámu, či predsa len nejakým zázrakom nevezme zdvih? Proste problém za problémom, bez nápovedy o tom, čo je správne riešenie.

Môžeme skúsiť problém odložiť. Prepustíme srdce. East hrá káro. Zoberieme káro esom a zahráme pikovú figúru z ruky. Možno vylovíme od niektorého zo súperov J a ak nie, tak si aspoň vytvoríme obraz o rozdelení tromfovej farby. Zahráme teda pikovú figúru a je zle, lebo obratom padneme. Prečo, to uvidíte na konci članku, ale ideovo sa dá povedať, že padneme preto, lebo sme sa vychádzali len z analýzy listu hlavného hráča a stola, nevenovali sme sa však dostatočne analýze hry súperov. Pritom ich zahratia v prvých 2 zdvihoch spolu s licitáciou poskytujú východisko pre lepšiu zohrávku.

Skúsme teda hľadať rozhodnutie o konkrétnej zohrávke na základe analýzy hry súperov. Zásah 2 kára umiestňuje do listu Westu najmenej 5list a jeho výnos 2 pravdepodobne srdcový 4list (singl to bude naozaj ťažko, môže však mať prípadne aj srdcový 3list). Poznáme teda skoro iste 8, ale asi až 9, možno ale až 10 jeho kariet, má v červených farbách čosi ako
Kxxx,KJ109x alebo Kxxx,KJ109xx

To nie je samozrejme žiadny veľký objav, ale pri hre nám vždy pomôže, keď sa pokúsime vytvoriť si plastický obraz súperovej karty. Pokračujme v našom na pohľad zrejmom objave ďalej: ak má West toľkoto červených kariet, tak má samozrejme podstatne menej čiernych. Môže ich mať maximálne 4, ale možno má len 3 čierne karty (teoreticky dokonca len 2, pokiaľ West nebodaj zasiahol so sedemlistom káro a potom sa rozhodol, že nebude záväzok brániť za vyhodného stavu hier licitom 5 - ale tento prípad radšej zanedbajme, zostaňme v racionálnejšej sfére). Samozrejme, nemáme tušenia, koľko ich presne má a rovnako nemáme tušenia o tom ako sú rozdelené. Môže mať napríklad 3 trefy a singl pik, alebo dubl v každej farbe a môže mať napríklad aj 3 piky a singl tref. Ale vlastne to posledné je asi ťažko pravda. Prečo? Nuž prečo by East majúc 3 tromfy a singl vedľa vyniesol dosť riskantné srdce? Lebo - a to je zrejmé, srdcový výnos nebol pre West jednoduchý. Pokračujme však v úvahe ďalej. Položme si nasledovnú otázku: prečo vlastne West vyniesol relatívne riskantné srdce a nie niečo iné, v našom prípade tref? Však tref mohol vyniesť i z dubla a trefový výnos je v takomto prípade pravdepodobnejší ako srdcový... Môžeme teda zhrnúť naše úvahy nasledovne: West má asi málo trefov, avšak ak volil srdcový výnos, tak pravdepodobne preto, lebo trefový výnos pokladal za ešte menej atraktívnejší ako srdcový výnos. A z nášho hľadiska to vlastne nie je žiadne čudo, lebo pokiaľ má K, tak trefový výnos je naozaj veľmi riskantný. Samozrejme, West môže mať i trojlist trefový vedený kráľom - našou úvahou sme ho nevylúčili, ale len sme si pomocou nej vytvorili logické predpoklady pre konrétnu zohrávku. Aké?

Nuž napríklad môžeme predpokladať, že West niektoré typy listov asi nemá: napríklad so singlom alebo prázdnym dublom tref. Ale za to kľudne može mať trefového kráľa - zodpovedá to nielen jeho licitu, ale - a to je dôlezité: aj jeho výnosu. A rovnako kľudne môže mať aj 6list kárový. Ak teda zahráme po károvom ese pik, tak automaticky padneme, pokiaľ West bude vedieť nadbiť na stole tretie kolo kár (hral károvú päťku, čo môže byť z dubla, i keď je pravda, že niektorí hráči zahrajú 5 v tejto situácii i z kombinácie 5xx). Najväčšie nebezpečenstvo nám teda hrozí od kár.

Z uvedeného vyplýva, že pre nás vlastne na prvý pohľad nepotrebný trefový impas má reálnu šancu na úspech a že ho aj vieme vhodne využiť. Ak bude tento impas úspešný, tak na trefové eso môžeme odhodiť jedno káro, čím znížime riziko vydania dvoch kárových zdvihov. Takže berieme káro esom a hráme trefový impas, pričom preberieme 10 na stole. Stôl zostal na zdvihu, takže stiahneme A a zahodíme káro z ruky. Hm, West na druhý tref pridal kráľa.

Čo teraz? Stojíme na menšej križovatke, kde si môžeme vybrať medzi niekoľkými možnosťami. Môžeme zahrať pik zo stola s cieľom konečne nejakým spôsobom preveriť rozlohu tromfovej farby, v ktorej ešte stále môžeme vydať 2 zdvihy.

Ale výhodnejšie je zahrať ďalší vysoký tref zo stola a zahodiť naň stratové káro. I keď West prebije malým pikom, tak obrana síce získa zdvih, ktorý by i tak získala, ale za cenu oslabenia svojho tromfového držania. Predstavme si, že West prebije tento zdvih malým pikom a v tejto pozícii zahrá K:

Prebijeme v ruke, prebijme srdce na stole, hráme pik, nasadíme z ruky figúru? Alebo desiatku? Ale isteže nie, nevyrobíme si zbytočný problém. Tu už je to jednoduchá technika. Prebijeme káro, ale neprebijeme srdce hneď, ale najprv z ruky zahráme pikovú figúru a ľubovoľné karty pridané súperom nám vyjasnia pikovú rozlohu. Ak West pik nepridá (potom mal list typu x, Kxxx,KJ109xx,Kx), tak nám stačí neskôr prejsť na stôl srdcovým prebitkom a zahratie pika zo stola situáciu vyrieši. Ak West pik pridá, tak sú piky delené 2:2 a poloha J nepredstavuje problém. Stále záväzok splníme.

Vráťme sa však ku situácii, keď sme hrali zo stola tretie kolo trefov a z ruky sme odhodili károvú dámu. V skutočnosti West neprebije tretie kolo malým pikom. On totiž žiadny malý pik nemá :-), ale má singl pikové eso. A je jedno, či ním prebije alebo nie, nijakým spôsobom nezabráni nielen splneniu zaväzku, ale dokonca jeho splneniu s nadzvihom. Tretieho pikového jacka u jeho partnera totiž hlavný hráč s prehľadom vyimpasuje. Celé rozdanie:K niektorým možným námietkám. Súhlasím napríklad s námietkou, že táto zohrávka sa nemusí podariť, nakoľko nie je garantované, že trefový impas bude sedieť. Mal by sedieť, ale ... no však viete, ako to v bridži chodí. Na druhej strane niekto možno namietne, že on zahrá trefový impas bez mojej zbytočnej a dlhej analýzy. OK, žiadny problém, naopak, klobúk dole, ak ho zahrá nielen na základe dražby, ale aj na základe toho, že neprišiel trefový výnos. Prečo? Nuž nezbýva mi nič iného ako zopakovať, že zásah súpera je jedna indícia o sediacom trefovom výnose, avšak srdcový výnos je druhá indícia a až obe indície spolu vytvárajú reálnu základňu pre zahratie trefového impasu. Pokiaľ teda niekto zahrá impas vo vedomí oboch indícií, tak hrá dobrý bridž.

Dobrý bridž si môžeme definovať aj ako odôvodnené zahratia. Dôvody pre kontrétne odôvodnené zahratie možno logicky odvodiť. V tomto prípade sme trochu nahliadli do oblasti uvažovania hlavného hráč o koncepcii zohrávky na základe výnosu obrancu. Hlavný hráč môže na základe výnosu často urobiť kvalifikované rozhodnutie o rozmiestnení kľúčových figúr u obrancov. Takéto rozhodnutie potom spolu s licitáciou dáva predpoklad pre vytvorenie vizuálneho obrazu karty súperov a tak premieňa zohrávkový problém na druh "double dummy" zohrávky, čo znamená, že pokiaľ si hlavný hráč vo svojej pamäti vytvorí adekvátny obraz súperovej karty, tak miesto tápania o koncepcii zohrávky sa blíži ku riešeniu zohrávky z otvorenými kartami, pričom postupne - na základe ďaľších zahratí súperov dopľňa chýbajúce kamienky v mozaike - v našom prípade samozrejme chýbajúce karty. Ide nepochybne o náročný proces, ktorý si nemožno osvojiť automaticky, ale postupne, permanentným učením sa a posilňovaním tejto metódy.
 

Pridať komentár

Bezpečnostný kód
Obnoviť